Resmi Gazete 5 Temmuz 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 31887 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Peki 5 Temmuz 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

5 Temmuz 2022 Salı Resmi Gazete

Yasama Bölümü

Kanun

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve Yönetim Bölümü

Hakimler ve Savcılar Konseyi Kararı

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Şurasının 30/06/2022 Tarihli ve 2022/2245 Sayılı Kararı

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Konseyinin 30/06/2022 Tarihli ve 2022/2247 Sayılı Kararı

Yönetmelik

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kurul Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 16/06/2022 Tarihli ve 10240 Sayılı Kararı

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/46, K: 2022/47 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/57, K: 2022/49 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/73, K: 2022/51 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/66, K: 2022/52 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararları

–– Yargıtay 3. ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

 

Yorum yapın